Informacje

Szydlow - inf1.jpeg Szydlow - inf2.jpeg Szydlow - inf3.jpeg Szydlow - inf4.jpeg

 

Sołtys:

Ewa Kapłon
   
Rada Sołecka: Józef Gotwald
  Aniela Bury
  Grażyna Gaik
  Marianna Mierzwiak
  Paweł Janik
  Maciej Sadłoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne

 
Powierzchnia wsi ogółem: 4037,0 ha

w tym użytki rolne:

253,9 ha - 6,3 %
Ludność: 446
   
Funkcja wsi : rolnicza, leśna, agroturystyczna
   
Połączenia komunikacyjne: - drogą wojewódzką nr 27-717 i siecią dróg lokalnych
  - linią kolejową relacji Opole-Szydłów-Tułowice-Nysa