"Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz" X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci


Rok bieżący, ze względu na panującą sytuację epidemiczną, skłonił nas do zmian niektórych elementów organizacyjnych konkursu, który udało się jednak bezpiecznie przeprowadzić na wszystkich etapach, 11 powiatowych, wojewódzkim i centralnym. Wybór prac przeprowadzono w większości w formie korespondencyjnej. Wyłoniono laureatów każdego etapu, a uroczyste przekazanie nagród laureatom etapu wojewódzkiego i centralnego przeprowadzono 7 września 2020 r. w restauracji Złoty Róg w Wawelnie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością, m.in.: poseł na Sejm RP Pani Violetta Porowska, Wicewojewoda Opolski Pani Teresa Barańska, Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu Pan Arkadiusz Kapuścik, Dyrektor Opolskiego Oddziału KOWR Pan Krzysztof Polak, Z-ca Dyrektora Opolskiego Oddziału ARiMR Pan Przemysław Tetłak, Dyrektor OODR w Łosiowie Pan Mariusz Litwinowicz, Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Pan Leszek Fornal, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Pani Izabela Kik, przedstawiciel Telewizji Polskiej S.A. w Opolu Pani Anna Domańska, Dyrektor Programowy Radia Opole Pan Robert Kosicki.

Głównym sponsorem uroczystości był Kombinat Rolny Kietrz, a Patronat Medialny nad etapem wojewódzkim X jubileuszowego Konkursu Plastycznego objęli: TVP 3 Opole i Radio Opole.

Jak co roku, zaproszenie przyjęli reprezentanci gmin, z których pochodzą laureaci konkursu, w osobach: Pan Artur Rolka – Burmistrz Paczkowa, Pan Rajmund Frischko - Wójt Gminy Cisek oraz reprezentanci Burmistrza Grodkowa i Wójta Gminy Świerczów. W trakcie uroczystości promowano wyroby lokalnego sprzedawcy, Pani Ireny Jasińskiej, posiadającej certyfikat PRODUKT POLSKI. Zaprezentowane były przetwory owocowe i owocowo-warzywne, dżemy niskosłodzone, dżemy wytrawne, chutneye, sosy owocowo-warzywne. Produkcja każdego przetworu odbywa się tradycyjnymi metodami z owoców i warzyw uprawianych na terenach wolnych od zanieczyszczeń.

Prowadzącym uroczystość był Pan Sławomir Kieler, redaktor Radia Opole, który zbudował miłą i przyjazną atmosferę, przekazując jednocześnie informacje formalne.

Dzieci biorące udział w Konkursie wykonywały prace plastyczne o tematyce dotyczącej bezpiecznego zachowania związanego z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. W Konkursie Plastycznym w bieżącym roku w Województwie opolskim udział wzięło 1774 uczniów ze 172 szkół podstawowych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznała 6 nagród dzieciom, które zajęły miejsca od I do III oraz 3 wyróżnienia.

Laureatami w I grupie wiekowej (klasy 0-3) zostali:

I miejsce - Zofia Habrych, kl. II SP w Dąbrowie, powiat namysłowski,  

II miejsce - Marcel Weinkopf, kl. III PSP w Białej, powiat prudnicki,

III miejsce - Franciszek Lepich, kl. II PSP w Żyrowej, powiat krapkowicki,  wyróżnienie - Zofia Walkarz, kl. II ZSP w Kamienicy, powiat nyski.

Laureatami w II grupie wiekowej (klasy 4-8) zostali:

I miejsce - Karolina Neuwald, kl. VII PSP w Łanach, powiat kędzierzyńsko-kozielski,

II miejsce - Samanta Hulin, kl. IV SP w Straduni, powiat krapkowicki,

III miejsce - Mateusz Rząsa, kl. V ZSP w Większycach, powiat kędzierzyńsko-kozielski, wyróżnienie - Karolina Popecka, kl. V PSP w Gnojnej, powiat brzeski oraz wyróżnienie za indywidualną interpretację tematu - Magdalena Mendel, kl. VI PSP w Byczynie, powiat kluczborski.

Centrala Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 przekazanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. Prace, które znalazły się w finale prezentowały wysoki poziom artystyczny i merytoryczny, a nagrodzone prace wyróżniały się szczególną pomysłowością i oryginalnością ujęcia tematyki konkursu.

 Centralna Komisja Konkursowa przyznała 3 wyróżnia dla dzieci z Województwa opolskiego. Otrzymali je:

w I grupie wiekowej (klasy 0-3): Franciszek Lepich, kl. II PSP w Żyrowej, a w II grupie wiekowej (klasy 4-8): Karolina Neuwald, kl. VII PSP w Łanach, natomiast nagrodę patronów medialnych Konkursu oraz fundatorów w II grupie wiekowej (klasy 4-8) otrzymała Samanta Hulin, kl. IV SP w Straduni.

Wartym podkreślenia jest fakt, że trójka naszych laureatów wykonała prace, które wyróżniły się spośród 57 569 wszystkich prac wykonanych w bieżącym roku przez dzieci.

Nagrody dla laureatów ufundowali współorganizatorzy Konkursu, tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzieci zostały również obdarowane nagrodami ufundowanymi przez: Urząd Wojewódzki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izbę Rolniczą w Opolu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Radio Opole i Telewizję Polską S.A. w Opolu, władze samorządowe z gmin: Paczków, Cisek, Grodków i Świerczów oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,Pocztowy”. Na szczególną uwagę zasługują nagrody ufundowane przez przedstawicieli mediów, tj. TVP 3 i Radio Opole, które zaoferowały dzieciom warsztaty medialne oraz zwiedzanie siedziby telewizji.

Gratulacje i podziękowanie wszystkim zaproszonym gościom przekazali: Pan Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS  w Opolu, Poseł na Sejm Pani Violetta Porowska, Wicewojedowa Opolski Pani Teresa Barańska i Kurator Oświaty Pan Michał Siek. Wśród podziękowania dla współorganizatorów i fundatorów znalazły się również podziękowania dla organizatorów ze strony opolskiego KRUS w tym szczególne podziękowania dla Z-cy Dyrektora Pana Piotra Ciony za wkład pracy przy organizacji tegorocznej uroczystości.

Organizatorzy zastosowali Wytyczne i zalecenia obowiązujące  przy organizacji imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. W szczególności zapewniono uczestnikom maseczki ochronne, a w obszarze sali udostępniono dodatkowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Zachowano 2-metrową odległość między stolikami oraz przestrzegano utrzymanie 2-metrowej odległości pomiędzy osobami podczas wręczania nagród. Zredukowano liczbę osób siedzących przy stolikach o 20% względem standardowego usadzenia. Ograniczono również konieczność przemieszczania się gości podczas serwowania potraw. Poczęstunek dostarczany był do stolików każdej osobie indywidualnie. Wdrożone wytyczne miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników, gości i obsługi, minimalizację ryzyka zakażenia, ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji.

Opracowała:

Małgorzata Malinowska

Starszy Referent

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursowych.

 

Lech Waloszczyk

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu


12-Laureatka I miejsca w II grupie wiekowej wraz z Dyrektorem OR KRUS i Wicewojewodą Opolskim.jpeg Laureaci X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego wraz z organizatorami i fundatorami nagród.jpeg Laureat konkursu.jpeg Wręczenie nagrody etapu centralnego Konkursu Plastycznego.jpeg Wręczenie nagrody laureatowi Konkursu Plastycznego przez Zastępcę Dyrektora ARiMR.jpeg
Wręczenie nagrody przez Dyrektora OR KRUS w Opolu Lecha Waloszczyka laureatce Konkursu Plastycznego.jpeg Wręczenie nagrody przez Opolskiego Inspektora Pracy Arkadiusza Kapuścika laureatce Konkursu Plastycznego (2).jpeg Wręczenie nagrody przez Zastępcę Dyrektora OR KRUS w Opolu Piotra Cionę laureatowi Konkursu Plastycznego.jpeg Wręczenie statuetki ufundowanej przez Wojewodę Opolskiego.jpeg Wystapienie Dyrektora OR KRUS w Opolu Pana Lecha Waloszczyka.jpeg
Wystąpienie Pani Poseł na Sejm Violetty Porowskiej.jpeg Zaproszeni goście.jpeg