Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach

Logo PROW2.png


Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn.
„Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Celem operacji oraz planowanym efektem jest Zwiększenie dostępu do obiektu pełniącego funkcje kulturalne oraz wzbogacenie oferty kulturalnej poprzez przebudowę z rozbudową Sali widowiskowej w Tułowicach
i wprowadzeniu zajęć regionalnych.

Koszty kwalifikowalne operacji – 882 490,66 zł

Kwota dofinansowania – 500 000 zł