Obchody 81 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej


Każdego roku w Gminie Tułowice wspominamy dzień wybuchu II Wojny Światowej, przypadająca aktualnie, 81 rocznica ze względu na pandemię koronawirusa ograniczyła się jedynie do złożenia kwiatów pod pomnikiem „Pamięci poległych na frontach Wojen Światowych” przez Burmistrza Tułowic Pana Andrzeja Wesołowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Frédérica Coppin i Sekretarza Gminy Pana Wiesława Księskiego. W zadumie, Panowie oddali cześć wszystkim uczestnikom walk, które rozegrały się na frontach tej wojny.