223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


        W dniu 3 maja br obchodziliśmy 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Obchody rozpoczęły się w kościele parafialnym uroczystą mszą św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył chór EMMANUEL  z Kałusza na Ukrainie. Z uwagi na złą pogodę dalsza część uroczystości również miała miejsce w kościele.

Na początku głos zabrał Wójt Gminy Tułowice  który przywitał wszystkich obecnych a następnie wygłosił krótkie przemówienie w którym zwrócił uwagę na doniosłość tego wydarzenia. Następnie chór EMMANUEL wykonał kilka utworów patriotycznych, po czym wszyscy zebrani udali się pod pomnik upamiętniający tamte wydarzenia w celu złożenia wiązanek kwiatów.