Przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych