Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z niewłaściwym użytkowaniem butli gazowych LPG