Zasoby szkolnej biblioteki zostaną wzbogacone


29 czerwca została zawarta umowa pomiędzy Gmina Tułowice jako organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tułowicach, a Wojewodą Opolskim w sprawie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu wspierane są szkoły i biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Za kwotę 15 000 zł (z czego 12 000 zł stanowi dotacja, a 3 000 zł to wkład własny gminy) zostaną zakupione nowości wydawnicze, które wzbogacą ofertę czytelniczą szkolnej biblioteki.

Gratulujemy i życzymy wielu chętnych czytelników