Ważna informacja 500+


Ośrodek pomocy społecznej w Tułowicach informuje osoby pobierające świadczenie wychowawcze- 500+, że aktualnie nie ma potrzeby składania nowych wniosków, ponieważ świadczenie przyznane jest do 31.05.2021 r.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy, rozpoczynający się 01.06.2021 r., składać można w formie elektronicznej od 01.02.2021 r., natomiast w formie papierowej od 01.04.2021 r.