Umowa na przebudowę kotłowni gazowych przy ulicy Elsnera i Ceramicznej podpisana


25 czerwca Burmistrz Tułowic, Pan Andrzej Wesołowski podpisał umowę z Zakładem Budowlanym Benedykt Koźbiał, reprezentowanym przez prezesa firmy, na przebudowę instalacji technologicznej centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej w Tułowicach przy ul. Elsnera o mocy 900 kW i ul. Ceramicznej o mocy 660 kW celem zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery. Przebudowa kotłowni gazowych ma być zakończona na początku września bieżącego roku natomiast wartość zadania wyceniono na kwotę 598 453,04 zł.


DSC_1328.jpeg