Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i rekreacji - II półrocze