Powrót do stacjonarnych porad prawnych od 15 czerwca 2020 r.


W związku ze stabilizującą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie powiatu opolskiego, po uzgodnieniu z pracownikami/dyrektorami jednostek, w których usytuowane są punkty npp/npo informuję, że Starosta Opolski podjął decyzję, że od 15 czerwca 2020 r. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraca do formy stacjonarnej. Wyjątek stanowi punkt w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębskiej Kuźni, który ze względu na egzaminy ósmoklasisty otwarty zostanie tydzień później.

Do punktów dostarczymy środki ochrony osobistej - płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, ścierka z mikrofazy oraz przyłbica ochronna dla prawników. Osoby udzielające porad prawnych prowadzić będą w celach bezpieczeństwa rejestr osób przybyłych do punktu.