Nowy sprzęt komputerowy dla szkoły - efektywniejsze zdalne nauczanie


Logotypy1.png


DSC_1190.jpeg


1 czerwca, Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski przekazał Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Pani Justynie Paszkowskiej sprzęt komputerowy i akcesoria zakupione w ramach Programu polska Cyfrowa - „Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA”. Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego dla uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej w celu realizacji nauczania zdalnego oraz dla nauczycieli nie posiadających odpowiedniego sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć w formie zdalnej. W ramach dofinansowania Gmina Tułowice zakupiła 17 laptopów, dwa modemy zwiększające przepustowość sieci oraz 17 kompletów słuchawek umożliwiających komunikację w trakcie lekcji on-line.

Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków unijnych, a kwota dofinansowania wyniosła 60 000 zł.