Informacja o zamknięciu ul. Szkolnej w Tułowicach w dniach 19.05-22.05.2020 r.


W dniach 19.05-22.05.2020 r. na ulicy Szkolnej w Tułowicach będą prowadzone prace związane naprawą gwarancyjną ul.Szkolnej w Tułowicach.

Prowadzone prace spowodują konieczność całkowitego zamknięcia fragmentów ulicy Szkolnej, w zakresie niezbędnym do wykonywania robót. Proponujemy dojazd do osiedla mieszkaniowego za kościołem od strony ul. 1 Maja  lub od strony ulicy Gruszkowej.

W dniu 19.05.2020 r. zostanie zamknięty pierwszy odcinek od skrzyżowania ul. Szkolnej z ulicą Kościuszki po parking przy Urzędzie Miejskim.

W kolejnych dniach będą zajmowane dalsze odcinki, celem zapewnienia możliwości prowadzenia robót.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zakazów i korzystanie z dojazdu do posesji przy ulicy Szkolnej od strony osiedla mieszkaniowego przy ul. Gruszkowej lub od strony ulicy Kościuszki, w miarę przesuwania się obszaru prac.