Sprawozdanie dotyczące współpracy Gminy Tułowice z sektorem pozarządowym w 2019 r.