Informacje dla przedsiębiorców z dnia 09.04.2020 r.