Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – umowa o dotację podpisana


11 marca w dniu obchodów Dnia Sołtysa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zostały podpisane umowy na dotacje w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS). Gminę Tułowice reprezentowali Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski, Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska, członek Rady Sołeckiej Goszczowic Pani Małgorzata Marszałek oraz Sołtys Tułowic Małych Pani Beata Nadybska. W ramach umowy oba sołectwa otrzymają po 6 000 zł (5 000 zł dotacja MIS  i 1 000 zł wkład własny gminy) na zadania, które zostały wybrane przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich. W Goszczowicach zostanie zrealizowany projekt pn. „Zielony zakątek – zagospodarowanie zielenią stawu w Goszczowicach”, natomiast w Tułowicach Małych projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury sołeckiej – altany”. Warto dodać, iż Sołectwo Tułowice Małe na rozbudowę infrastruktury sołeckiej przeznacza dodatkowo 6 600 zł z Funduszu sołeckiego. Realizację obu projektów przewidziano do końca września br.


89365533_2808740042495826_282394619403042816_o.jpeg 89433388_2808741552495675_8422996596253261824_o.jpeg 89612354_2808738665829297_5362350120270561280_o.jpeg 89630334_2808737445829419_2951281176809046016_o.jpeg