Środki unijne znów trafią do Tułowic – umowa na termomodernizację dworca PKP w Tułowicach podpisana


Fundusze Europejskie - program regionalny.png


25 lutego Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski i Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowickiej z zapleczem biurowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”. Kwota dofinansowania wynosi 355 442,27 zł, zaś poziom dofinansowania to 79%.

W ramach realizacji projektu przewidziano głęboką termomodernizację budynku w zakres, której wchodzą: modernizacja systemu grzewczego poprzez zamontowanie pompy ciepła, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, termorenowacja starych okien, wymiana / odtworzenie starych drzwi zewnętrznych, wymiana / odtworzenie starych okien, termorenowacja starych drzwi zewnętrznych oraz ocieplenie podłogi na gruncie. W ramach projektu modernizacji ulegnie również oświetlenie na bardziej energooszczędne. Termin realizacji zaplanowano na III i IV kwartał bieżącego roku.


DSC_1175.jpeg