Obniżenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wójt Gminy Tułowice informuje, że z dniem 1 maja 2014 r. ulegają obniżeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Wzywa się pilnie właścicieli nieruchomości  do złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Tułowice, pokój nr 2 w godz. od 8.00 – 15.30.

Druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Tułowice oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Tułowice w zakładce Ochrona środowiska →Odpady komunalne.

Ponadto będzie możliwość złożenia nowej deklaracji w poszczególnych sołectwach w dniach:

  • 22.04.2014 r. (wtorek) – w godz. od 16.00 – 18.00 – SZYDŁÓW  – świetlica wiejska
  • 23.04.2014 r. (środa) – w godz. od 16.00 – 18.00 – SKARBISZOWICE  – świetlica wiejska
  • 24.04.2014 r. (czwartek) – w godz. od 16.00 – 18.00 – LIGOTA TUŁOWICKA – świetlica wiejska
  • 25.04.2014 r. (piątek) – w godz. od 16.00 – 18.00 – TUŁOWICE MAŁE – świetlica wiejska
  • 28.04.2014 r. (poniedziałek) – w godz. od 16.00 – 18.00 – TUŁOWICE  – siedziba UG Tułowice, pokój nr 2
  • 29.04.2014 r. (wtorek) – w godz. od 16.00 – 18.00 – GOSZCZOWICE – sklep

Do momentu złożenia nowej deklaracji obowiązywać będą poprzednie stawki, albowiem ich zmiana może być dokonana dopiero po złożeniu nowej deklaracji.


Wzory deklaracji znajdują się pod poniższym linkiem:

Gospodarka odpadami