Szkolenie dla rolników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie


Uprzejmie informuje, że planowane na dzień  24  marca 2014 roku szkolenie dla rolników z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy 
w rolnictwie, z uwagi na remont sali posiedzeń  w Urzędzie Gminy w Tułowicach, odbędzie się w sali przy ulicy Sportowej 9 w Tułowicach  (boisko sportowe).