Pierwszy Piknik Senioralny - 09.10.2019 r.


Po raz pierwszy seniorzy naszej gminy bawili się na I Pikniku Senioralnym, który odbył się w Ligocie Tułowickiej w tamtejszej świetlicy. Chętnych seniorów przybyło przeszło 70 osób. Uczestnicy Pikniku bawili się świetnie przy muzyce i grillu a śpiewom i tańcom nie było końca.
Organizatorami Pikniku byli członkowie Gminnej Rady Seniorów , którzy obiecują kolejne równie udane imprezy zaś sponsorem imprezy była gmina Tułowice