Remont stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach - prace budowalne w trakcie


Rybactwo i Morze.png Opolszczyzna.jpeg Herb Gminy Tułowice.png Europejski Fundusz Morski i Rybacki.jpeg

Operacja pn.: „Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD Opolszczyzna poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice” jest współfinansowana

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego

„Rybactwo i Morze”.


Gmina Tułowice realizuje operację pn. Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice” współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 397 557,63 zł, z czego 300 000 zł stanowią środki unijne. W ramach realizacji operacji prowadzone są prace remontowe na zbiornikach wodnych w Goszczowicach i Skarbiszowicach. Oba stawy zostaną oczyszczone i odmulone, zabezpieczone zostaną skarpy oraz wykonane zostaną nowe budowle hydrotechniczne .
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z realizacji


DSC_0097.jpeg DSC_0103.jpeg DSC_0124.jpeg DSC_0369.jpeg DSC_0388.jpeg
DSC_0391.jpeg