Palący problem z odpadami biodegradowalnymi


26 września Gmina Tułowice wraz kilkunastoma innymi gminami otrzymała pismo w sprawie wstrzymania przyjęcia do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach. W związku z powyższą sytuacją Gmina Tułowice wystosowała pismo do firmy zarządzającej wysypiskiem w Domaszkowicach, z żądaniem kontynuowania przyjmowania frakcji BIO do kompostowni odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz umowami handlowymi.

Poniżej zamieszczamy skan pisma przesłanego do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o., zarządcy Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach.


PDFPismo w sprawie odpadów biodegradowalnych.pdf