Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 12.07.2019 r.