Ograniczenie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej i przechowywania dokumentacji pracodawców