228 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 03.05.2019 r.