15 lat Polski w Unii Europejskiej


1 maja 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przez te 15 lat dzięki funduszom strukturalnym w naszym kraju zainwestowano miliardy złotych w praktycznie wszystkie gałęzie gospodarki. Dzięki funduszom unijnym stale powiększa się sieć dróg, wyremontowano, rozbudowano i wybudowano nowe placówki medyczne, dofinansowano oświatę i rolnictwo, ogromny rozwój dotyczy również turystyki i przedsiębiorczości, zrealizowano setki tysięcy szkoleń dla praktycznie wszystkich grup społecznych.  W każdej gminie w Polsce znaleźć można tablice informacyjne, które prezentują inwestycje wsparte z funduszy strukturalnych. W naszej gminie funduszom strukturalnym zawdzięczamy świetlice wiejskie i drogi. Placówki oświatowe skorzystały z wielu projektów wspierających ich wychowanków, wyremontowane zostały stawy w Goszczowicach i Skarbiszowicach, a obecnie powstają ścieżki pieszo – rowerowe, rozbudowywana jest sala widowiskowa, wkrótce zaś zakupione zostanie profesjonalne wyposażenie kuchni w sali widowiskowej. Wspomnieć również należy, iż dzięki funduszom unijnym wydano książki „Od Tillowitz do Tułowic” oraz przewodnik „Wycieczki po Gminie Tułowice i Gminie Bĕlá pod Pradĕdem”.

W planach zaś są już kolejne inwestycje, które będą mogły być zrealizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.