Rusza rozbudowa sali widowiskowej w Tułowicach


     Logo PROW1.png


27 marca Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski i Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji operacji pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji operacji sala widowiskowa zostanie rozbudowana, powiększona zostanie scena, powstaną nowe toalety dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonana również zostanie nowa podłoga. Gmina Tułowice na realizację powyższej operacji uzyskała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł, Natomiast umowa z wykonawcą robót została podpisana na kwotę 882 490,66 zł.

Wykonawcą robót budowlanych została firma Usługi Inżyniersko – Budowlane IMPOST Tomasz Duszyński.

            Roboty budowlane rozpoczną się w pierwszych dniach kwietnia i potrwają do października. W tym czasie sala widowiskowa będzie zamknięta. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Rusza rozbudowa sali widowiskowej.jpeg