Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych


       Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wraz z jej zagospodarowaniem polegającym na ogrodzeniu działki, wyposażeniu jej w ławki ogrodowe, chodniki, nasadzeniu krzewów ozdobnych oraz wykonaniu powierzchni trawiastej. Budynek ten będzie pełnił funkcję zaplecza dla Związku Wędkarzy naszego rejonu jak również będzie miejscem spotkań tutejszej społeczności.

Dofinansowanie:

Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie centrum społeczno kulturalnego oraz miejsca rekreacji i wypoczynku dla lokalnej społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa i turystów, poprzez budowę ośrodka rekreacji i wędkarstwa w Tułowicach Małych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wybudowanego obiektu.

Koszt inwestycji :

Całkowite– 416.489,60 zł (brutto)

Koszty kwalifikowalne – 321.194,01 zł (netto)

Dofinansowanie – 85% 

Kwota dofinansowania - 273.014,90 zł

Termin realizacji:

kwiecień - wrzesień 2013

Dokumentacja fotograficzna:
 

DSC06085 -1.jpeg DSC06143 -3.jpeg DSC06192 -2.jpeg DSC06494 - 4.jpeg DSC06637 - 5.jpeg
DSC07576 -6.jpeg DSC07589 - 7.jpeg 2013-08-01 -8.jpeg DSC_5410 -10.jpeg DSC_5414 - 9.jpeg
DSC_5537 -11.jpeg DSC_5539 - 12.jpeg DSC_5541 -14.jpeg DSC_5542 -15.jpeg DSC_5543 -13.jpeg