Spotkanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej z byłymi sołtysami i byłymi członkami rad sołeckich - 20.03.2019 r.