Spotkanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej z byłymi sołtysami i byłymi członkami rad sołeckich


20 marca w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tułowicach odbyło się spotkanie Burmistrza Andrzeja Wesołowskiego i Przewodniczącego rady Miejskiej Frédérica Coppin z byłymi sołtysami i byłymi członkami rad sołeckich, których kadencja dobiegła końca w lutym bieżącego roku. Podczas spotkania złożono podziękowania wszystkim zebranym osobom za ich wysiłek i pracę włożoną w rozwój poszczególnych sołectw, a zarazem całej gminy. W przyjacielskiej atmosferze wspominano działania jakie realizowały sołectwa oraz przeróżne zabawne sytuacje, które miały miejsce w przeciągu całej zakończonej kadencji.

Wszystkim zebranym, raz jeszcze bardzo dziękujemy za ich zaangażowanie i pracę na rzecz sołectw Gminy Tułowice.