Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2019


Powiat Opolski udziela mieszkańcom dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o.  na kotły ekologiczne, których użytkowanie ma na celu poprawę  jakości powietrza atmosferycznego.

Więcej informacji pod linkiem: http://powiatopolski.pl/4266/dotacje-na-wymiane-kotlow-co-2019.html