Prace budowlane na ścieżce pieszo – rowerowej ruszyły


Opolskie - 4 logotypy.png


     W ostatnich dniach lutego ruszyły prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie ścieżek pieszo - rowerowych z Ligoty Tułowickiej i Tułowic Małych do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Tułowicach. W ramach zadania zostanie przebudowana istniejąca ścieżka prowadząca z Ligoty Tułowickiej do Tułowic, natomiast odcinek ścieżki od Tułowic Małych do Tułowic zostanie poszerzony i pokryty dywanikiem asfaltowym. Dodatkowo powstaną dwa miejsca odpoczynku podróżnych wyposażone w obiekty małej architektury, a w ramach centrum przesiadkowego przy dworcu powstaną miejsca parkingowe oraz wiata na rowery. Cała trasa utworzonych ścieżek pieszo – rowerowych prowadzić będzie od Ligoty Tułowickiej poprzez ul. Sportową, Morelową, Brzoskwiniową, fragmentem ul. Szkolnej dalej Kościelną, Przedszkolną, Dworcową do dworca PKP, następnie wzdłuż ul. Porcelanowej oraz istniejącą ścieżką, aż do Tułowic Małych.

Firma ROCON, która jest wykonawcą robót budowlanych rozpoczęła wykonanie całego zadania od przebudowy ścieżki prowadzącej od Tułowic Małych do Tułowic,  w tym celu, aby dopełnić wszelkich wymogów bezpieczeństwa na czas wykonywanych prac ścieżka będzie zamknięta. Przepraszamy mieszkańców za powstałe niedogodności.


DSC_0133.jpeg DSC_0136.jpeg DSC_0137.jpeg