Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy


Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. - dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

            Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984). Zgodnie z nowymi przepisami dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcom wrażliwym  energii elektrycznej czyli osobom:

- którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 ze zm.),
- które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosić będzie:

1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł miesięcznie,

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł miesięcznie,

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł miesięcznie.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach przy ulicy Świerczewskiego 8.  Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!