Projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.