Remont i wyposażenie kuchni w sali widowiskowej również w przyszłym roku


       Unia Europejska - ryby.png


W przyszłym roku, oprócz rozbudowy sali widowiskowej przeprowadzone zostaną również prace związane z remontem i zakupem profesjonalnego sprzętu i mebli do kuchni w sali widowiskowej. Wykonanie tego zadania jest związane z podpisaną umową o dofinansowanie operacji pn. „Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń  kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.


Wizualizacja kuchni.jpeg