„Zapalmy światełko dla Gminy Tułowice” – konkurs na najpiękniejsze iluminacje świetlne


Zapalmy światełko dla Gminy Tułowice.jpeg


Burmistrz Tułowice ogłasza konkurs na najpiękniejsze iluminacje świetlne pn.: „Zapalmy  światełko dla Gminy Tułowice”.

Nagrody konkursowe można zdobyć w trzech kategoriach:

- „Iluminacja świąteczna budynku mieszkalnego jedno bądź wielorodzinnego i/lub ogrodu”, w tej kategorii o nagrody mogą się starać właściciele posesji,

- „Iluminacja świąteczna balkonu”, w tej kategorii mogą startować właściciele mieszkań w  budynkach wielorodzinnych,

- „Iluminacja świąteczna obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz siedzib instytucji”  - ta kategoria przeznaczona jest dla przedsiębiorstw i instytucji reprezentowanych przez właścicieli, dyrektorów lub inne osoby zarządzające.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie na formularzu dostarczonym na adres Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice w terminie do 28 grudnia 2018 roku. Oceny zgłoszonych obiektów dokona w terenie, komisja powołana przez Burmistrza Tułowic Pana Andrzeja Wesołowskiego.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych odbędzie się w styczniu 2019 roku.

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców i przedsiębiorców oraz dyrektorów i kierowników instytucji w zakresie kultywowania tradycji świąteczno – noworocznych poprzez wykonanie bożonarodzeniowych iluminacji świetlnych na jak najwyższym poziomie estetycznym.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie „Zapalmy światełko dla Gminy Tułowice”. Niech świąteczne światełka zabłysną we wszystkich miejscowościach naszej Gminy.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych do pobrania:


PDFRegulamin konkursu.pdf


PDFZałącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy.pdf


PDFInformacja o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.pdf


PDFOgólna informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf


PDFZgoda zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf