Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych(zmieszanych) i segregowanych lipiec - grudzień 2013 roku