Gmina Tułowice wśród najlepszych gmin województwa wykorzystujących Fundusze Europejskie


            16 października br. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Funduszy Europejskich w województwie opolskim. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski, który z rąk Marszałka Andrzeja Buły otrzymał nagrodę za partnerski projekt „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim”.

            Warto podkreślić, iż powyższy projekt nie jest jedynym realizowanym przez Gminę Tułowice przy współudziale środków z Funduszy Europejskich. W 2017 roku gmina zrealizowała projekt pn. "Dzięki przyjaźni skazani na sukces” dofinansowany z Programu INTERREG V-A, na początku października bieżącego roku zakończyła się realizacja operacji pn. „Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska naturalnego obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice”  współfinansowanej z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Natomiast w 2019 roku rozpocznie się realizacja projektu pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zrealizowane zostaną również dwie operacje współfinansowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, pierwsza dotyczy „Budowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo – rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych – etap I”, a druga „Adaptacji i wyposażenia kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką”.


20181016_140419.jpeg DSC_0488.jpeg