95 rocznica Odzyskania Niepodległości - 11 listopada 2013r.

       Jak co roku w dniu 11 listopada po uroczystej mszy św. za Ojczyznę władze Gminy, jednostki gminne, przedstawiciele Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego oraz mieszkańcy Tułowic udali się pod pomnik poległych na frontach II wojny światowej.
Pod pomnikiem odśpiewano hymn państwowy, miały też  miejsce okolicznościowe przemówienia oraz występ artystyczny zespołu „Szumiący Bór” .
Po przemówieniu i części artystycznej obecne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.