Remont stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach zakończony


Rybactwo i Morze.png Opolszczyzna.jpeg Herb Gminy Tułowice.png Europejski Fundusz Morski i Rybacki.jpeg

Operacja pn.: „Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD Opolszczyzna poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice” jest współfinansowana

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego

„Rybactwo i Morze”.

 

                Gmina Tułowice zakończyła realizację operacji pn. Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wyniosła 397 557,63 zł, z czego 300 000 zł stanowiły środki unijne. W ramach realizacji operacji przeprowadzono prace remontowe na zbiornikach wodnych w Goszczowicach i Skarbiszowicach, w ramach których oczyszczono i odmulono stawy, zabezpieczono skarpy oraz wykonano nowe budowle hydrotechniczne .

Dzięki realizacji operacji stawy w Goszczowicach i w Skarbiszowicach stały się miejscami zdecydowanie przyciągającymi uwagę, ze względu na bardzo dobre i estetyczne wykonanie wszystkich robót.