Kolejne fundusze unijne dla Gminy Tułowice pozyskane


    DSC_1069.jpeg


   23 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Pan Burmistrz Andrzej Wesołowski i Pani Skarbnik Gminy Bożena Gąska podpisali umowę o dofinansowanie operacji pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej, pomostu oraz nabrzeża do cumowania łodzi przy stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych – etap I”. W ramach realizacji tego projektu przewidziano budowę chodnika przy stawie „Hutnik” od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Skarbiszowic, remont istniejącego pomostu widokowego, budowę nabrzeża do cumowania łodzi w pobliżu PSZOK-u oraz postawienie altany przy nabrzeżu. Realizacja operacji jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.