Podstawowe zasady ochrony Twoich danych osobowych


* Chroń dane osobowe to jest Twoja własność.

* Zapisuj dane w folderach o ograniczonym dostępie, a przesyłając je mailem – chroń plik hasłem.

* Bądź dyskretny i uważny. W razie wątpliwości, przed podaniem danych zawsze weryfikuj tożsamość rozmówcy.

* Korzystaj z sieci bezprzewodowych, wybieraj tylko te zabezpieczone hasłem.

* Nie wyrzucaj dokumentów zawierających  dane osobowe do śmietnik - korzystaj z niszczarek.

* Często zmieniaj swoje hasła dostępowe, nikomu ich nie przekazuj i nie zapisuj na karteczkach,

* Usuwaj dane osobowe od razu, gdy przestają być potrzebne.

* Nie podawaj telefonicznie nieznanemu rozmówcy swoich danych osobowych.

* Nie kseruj swoich dokumentów tożsamości.

* Niszcz fizycznie po zużyciu twarde dyski, przenośne pamięci.