Informacja o zamknięciu ul. Szkolnej w Tułowicach przy Urzędzie Miejskim


W związku  z prowadzeniem prac budowlanych związanych z przebudową  ul. Szkolnej w Tułowicach, zachodzi konieczność zamknięcia  dalszej części ul. Szkolnej, od strony skrzyżowania od ul. Kościuszki, przy Urzędzie Miejskim.

Zamknięcie nastąpi w dniu 9.07.2018 r.

Sytuacja ta spowoduje  utrudnienia w dostępie do Urzędu Miejskiego w Tułowicach.

Bezkolizyjne dojście do Urzędu Miejskiego może odbywać się  boczną furtką  od strony budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 4.
Osoby dojeżdżające samochodami są proszone o pozostawienie swoich pojazdów na przylegających drogach i placach.