Dni Tułowic 2018


Dni Tułowic już za nami więc czas na podsumowanie i wyczekiwane zdjęcia.

W tym roku pierwsze miejskie Dni Tułowic obchodzone były 26 – 27 maja. Jak co roku, tradycyjnie już, swoje umiejętności prezentowali strażacy z naszych Ochotniczych Straży Pożarnych, tym razem mieszkańcy naszej Gminy mogli podziwiać Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze podczas akcji udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi oraz tzw. „rozwinięcie bojowe”.

Wielbiciele muzyki myśliwskiej mogli wziąć udział w Opolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich, a następnie w oprawionej sygnałami Mszy Hubertowskiej w intencji mieszkańców gminy.

Dla wielbicieli sportowych wrażeń tegoroczne obchody Dni Tułowic, również oferowały szeroki wybór w postaci turnieju brydża sportowego, zawodów wędkarskich, meczu piłkarskiego oraz po raz pierwszy Tułowickiego Biegu Miejskiego, w którym startowały dzieci i młodzież od przedszkola, aż po gimnazjum.

Dla poszukujących spotkania z kulturą w tym roku Dni Tułowic oferowały występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz grup działających przy Tułowickim Ośrodku Kultury. Dla koneserów muzyki akordeonowej wystąpił Patryk Kuzdrowski, a całe obchody uświetnił występ zespołu Sumptuastic.