227 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 03.05.2018 r.