Komunikat Inpektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 24.04.2018 r.