Ulica Ceramiczna do poprawki


    W piątek 20 kwietnia na ulicy Ceramicznej pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Niepodległości i Opolską, zmieniano profil zakrętu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Jezdnia została poszerzona, pobocze podsypane tłuczniem, a krawężniki znacznie obniżone tak, aby w razie potrzeby mijające się pojazdy mogły nawet zjechać na pobocze bez uszkadzania samochodu


DSC_1255.jpeg DSC_1259.jpeg