73 rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf w Łambinowicach


         Łambinowice - złożenie kwiatów pod pomnikiem 2018.jpeg


      17 marca pod Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach odbyły się uroczystości upamiętniające 73 rocznicę wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf. W uroczystościach wzięli udział kombatanci, byli jeńcy, ich potomkowie oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, a wśród nich Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski. Pod koniec uroczystości wszystkim tym, którzy w Stalagu byli więzieni, zebrani oddali hołd poprzez złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy. W Stalagu 344 Lamsdorf więziono 300 tysięcy osób 50 narodowości, z których największą liczbę stanowili Rosjanie, Polacy i Brytyjczycy.