Zaproszenie na szkolenie

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

pt. „Zajęcia sportowe formą profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków

wg. rekomendacji PARPA 2013”


Szanowni Państwo,

W imieniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Tułowicach uprzejmie zawiadamiam o nieodpłatnym szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczonym dla osób prowadzących zajęcia rekreacyjne i sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Wszystkie zainteresowane osoby i jednostki pragnący realizować zadania z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na terenie Gminy Tułowice zapraszam w dniu 13 czerwca 2013 r. w godz. 16.00 – 19.00 do sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez specjalistów Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” w Krakowie i obejmować będzie m.in. zagadnienia dotyczące:

  • charakterystyki problemu stosowania narkotyków i alkoholu przez dzieci i młodzież oraz działania i wpływu spożywania środków o działaniu psychoaktywnym na organizm ;

  • standardów programów profilaktycznych i wiodących strategii profilaktycznych;

  • czynników chroniących i czynników ryzyka oraz zasad i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z grupy ryzyka a także roli nauczyciela – profilaktyka.


Dla każdego uczestnika przewidziane są imienne zaświadczenia świadczące o ukończeniu szkolenia oraz przydatne materiały.

Chęć uczestnictwa w szkolenia proszę zgłaszać osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 77 4600143 do dnia 11.06.2013 r..

 

 

Wójt Gminy Tułowice

Wiesław Plewa